O projekcie

Sto lat temu, w latach 1919 – 1921 Ślązacy wywalczyli przynależność sporej części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczpospolitej. Działo się to w niezwykle trudnej sytuacji, zarówno dla młodego państwa polskiego, zmagającego się z bolszewicką ofensywą, jak i dla samych Ślązaków, którzy swojego ducha wolności i pomysłowość przeciwstawiali potężnemu wciąż państwu niemieckiemu. Historia ta może być teraz dostępna w łatwy sposób również dla osób głuchych. Filmy z lektorem języka migowego przybliżą im takie postaci jak Korfanty, Zgrzebniok, Iksal, czy ważne wydarzenia w czasie powstań – Bitwa o Górę Świętej Anny, czy Bitwa pod Olzą.

Projekt podzielony jest na trzy główne części:

Filmy Edukacyjne – filmy, które nakreślą szerszy obraz sytuacji jaka panowała w Europie po zakończeniu I Wojny Światowej, a także opiszą przebieg trzech Powstań Śląskich.

Leksykon Powstań Śląskich – to zbiór 18 krótszych filmów będących uzupełnienie filmów edukacyjnych. Hasła zawarte w leksykonie przybliżą nam poszczególne osoby, wydarzenia i instytucje, które miały wpływ na proces przyłączenia sporej części Górnego Śląska do odrodzonej Polski.

Interaktywna Mapa Powstań Śląskich – to doskonałe narzędzie pokazujące w jednym miejscu, na mapie Górnego Śląska z okresu powstań, informacje przekazane w projekcie. Interaktywne znaczniki umieszczone na mapie lub obok niej skierują do konkretnych haseł z leksykonu.

Oprócz tego na stronie projektu będzie można znaleźć ciekawe linki i informacje dodatkowe.

Projekt przeznaczony jest dla wszystkich Głuchych, niezależnie do wieku, choć mamy nadzieję, że wykorzystany on będzie w dużej mierze do wzbogacenia wiedzy historycznej uczniów niesłyszących ze szkół podstawowych i średnich. Każdy pasjonat historii znajdzie tu coś ciekawego!

Projekt został zrealizowany przez Fundację Między Uszami, a dofinansowano go ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Leksykon Powstań Śląskich